DMCA & Privacy

Digital Millennium Copyright Act:

Nếu như bạn nhận thấy các bài viết, dữ liệu trên Blog vi phạm bản quyền của bạn theo đạo luật DMCA thì bạn hãy thông báo với BlogMobileVn.Com qua văn bản . Chúng tôi sẽ xóa các bài viết cũng như dữ liệu vi phạm của bạn. Thông báo phải bao gồm:

  1. Một chữ kí điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền tác giả hoặc được ủy quyền thay cho chủ sở hữu bản quyền
  2. Xác minh đầy đủ bài viết, dữ liệu vi phạm: Cung cấp vị trí của bài viết, dữ liệu vi phạm
  3. Cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn: Tên của người khiếu nại, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ Email của bạn
  4. Văn bản của người sỏ hữu về việc không được phép đăng bài viết, dữ liệu lên BMV
  5. Vă bản thông báo về các thông tin sở hữu là hoàn toàn đúng đắn. Chịu trách nhiệm trước phát luật về thông tin mình đưa ra
  6. Email: [email protected] or webmaster [at] BlogMobileVn.Com