copyright

[Thông báo] Vấn đề bản quyền game

Con bà cái đạo luật DMCA? Nó làm điêu đừng tất cả các trang web chia sẻ game,phần mềm…trên toàn thế giới.Và hiện giờ.BlogMobilevn cũng bị điêu đứng vì nó. Trong hòm thư tràn ngập thư ...